15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2.

5 January 2021

15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2

15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2. 17 15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2. 18 15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2. 19 15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2. 20 15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2. 21 15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2. 22 15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2. 23 15 October 2020: Handover and welcoming a new tenant, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Kementerian Alam Sekitar dan Air (JPP) to Suasana PJH, Precinct 2. 24